دوره‌های آموزشی

نام دوره
آشنایی با ماموریت ها و ساختارهای اداری سازمان تعزیرات حکومتی (رایگان) مشاهده دوره
اخلاق حرفه ای کارگزاران اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی (رایگان) مشاهده دوره
قانون مديريت خدمات کشوری (رایگان) مشاهده دوره
فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان (رایگان) مشاهده دوره
آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران (رایگان) مشاهده دوره
کار تیمی و حل مسئله (رایگان) مشاهده دوره
نظام مدیریت عملکرد (مرکز آموزش) (رایگان) مشاهده دوره
دوره پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی مشاهده دوره
بيماريهاي قلبي عروقي مشاهده دوره
پایه نهم مشاهده دوره