دوره‌های آموزشی

نام دوره
نظام مدیریت عملکرد (مرکز آموزش) (رایگان) مشاهده دوره
دوره پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی مشاهده دوره
بيماريهاي قلبي عروقي مشاهده دوره
پایه نهم مشاهده دوره
پایه هشتم مشاهده دوره
پایه هفتم (رایگان) مشاهده دوره
سیستم امنیت اطلاعات مشاهده دوره
حقوق شهروندی در نظام اداری مشاهده دوره
منشور حقوق شهروندی مشاهده دوره
خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری مشاهده دوره