فراگیران عزیز برای انجام آزمون، از بالای صفحه (ورود به سایت) را بزنید و سپس کد ملی و گذر واژه خود را وارد کنید تا به بخش کاربری خود وارد شوید ، اطلاعات فردی خود را از بخش ( پروفایل داوطلبی ) اصلاح نموده و از بخش ( آزمون ها) ، ازمون خود را شروع کنید.
فراگیران سازمان تعزیرات ، برای دریافت راهنما و درسنامه اینجا را کلیک کنید.